Atnaujintas 2008 gegužės 23 d.
Nr.39
(1632)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Didžiosios pavasario
tremties 60-metis

Nuvertinta motinystė

Klausimai nelengvi,
bet ar jie –
R. Juknevičienei?

Šviesos spindulys
juodoj nakty

Prasmingi renginiai
tikybos mokytojams

Gyvojo rožinio malda

Apie alkoholį,
tabaką, narkotikus,
tvirkinimą
ir globalinę politiką

Mokesčiai smaugia
ir smaugs…

Dievo Tarno
arkivyskupo
Mečislovo Reinio
kanonizacijos byla

Popiežiaus vizitas Ligurijoje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
Ligurijos mieste Savonoje

Piligrimystė po Švč. Mergelės Marijos šventoves

Kaip ir buvo galima laukti, praėjusį savaitgalį vykusi popiežiaus Benedikto XVI kelionė į Italijos šiaurės vakarų Ligurijos regioną išsiskyrė pamaldumu Švč. Mergelei Marijai. Visame krikščioniškame pasaulyje gegužės mėnesį Dievo Motinai tradiciškai rodomas išskirtinis dėmesys, rengiamos piligrimystės į jos šventoves. Gegužės 17 dienos popietę Šventasis tėvas atvykęs į pirmąjį lankytą Ligurijos miestą Savoną, pirmiausia nuėjo pasimelsti į vietinę Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos šventovę. Kurį laiką susikaupęs adoracijai priešais išstatytą Švč. Sakramentą, jis meditavo ir prie malonėmis garsaus Dievo Motinos atvaizdo, prie kurio padėjo auksinę rožę savo vizitui atminti.


Kiniją nusiaubė galingas žemės drebėjimas

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Pingvu miesto gatvė po žemės drebėjimo
Reuters nuotrauka

Kinijoje po gegužės 12 dieną įvykusio galingo žemės drebėjimo vėl užfiksuoti požeminiai smūgiai, tik šįkart silpnesni – 5,4-5,5 balų stiprumo pagal Richterio skalę. Paskutiniais duomenimis, žuvusiųjų ir dingusiųjų be žinios žmonių skaičius viršija 71 tūkstantį, šis skaičius dar ne galutinis, nes gelbėjimo darbai vis tęsiasi, dar negauti duomenys iš atokiausių kaimų.


Balkasodžio kaimo žmonių bėdos

Gintaras VISOCKAS

Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius,
ginantis Balkasodžio gyventojų teisę
gyventi blaiviai, saugiai ir prasmingai

Šios beveik septynerius metus besitęsiančios istorijos atomazga – tipiškas šiandieninės Lietuvos atspindys. Įbaugintos, padorumą praradusios, demokratijos, viešumo principus pamynusios Lietuvos atspindys. Alytaus rajonui priklausantis mažytis Balkasodžio kaimas – dar ne visa Lietuva. Tačiau šios gyvenvietės žmonių bėdos – didelės ir labai panašios į visų mūsų bėdas. Liūdniausia, kad mes, į NATO ir Europos Sąjungą priimta valstybė, pasirodo, „esame netikėlių, liurbių, skystablauzdžių tauta, – kaip sakė vienas balkasodiškis,- mat net nesugebame prikirpti uodegos viename kaime degtine bei kitais svaigiaisiais gėrimais prekiaujančiai verslininkei“.


Gal Kryžių Marija padės tvirtai pasiryžti?

Alvyra Grėbliūnienė

Šv. Mišių koncelebracijai vadovauja
vyskupas Rimantas Norvila.
Kairėje – kun. Jonas Cikana,
dešinėje – kan. Valius Zubavičius

Šviesaus atminimo mūsų kraštietis Juozas Petrauskas knygelėje ,,Kryžiai“ rašo, kad ši vieta, esanti prie Dusios ežero, ,,nuo seno buvo ypatinga. Dievui pašvęsta... joje veikęs neliečiamybės įstatymas“. O Sekminės čia švenčiamos nuo karo su švedais laikų. Pasak autoriaus užrašytos legendos, 1702 metais šioje vietoje stovyklavo Lietuvos kariuomenės etmono Mykolo Servacijaus Višnoveckio daliniai. Etmonas buvo labai religingas ir ypač garbino Švč. Mergelę Mariją. Jis turėjo ir Borūnų Marijos paveikslo kopiją, kurią pakabino ant vieno iš trijų jo paliepimu pastatytų kryžių. Daliniams traukiantis, etmonas per skubėjimą paveikslą pamiršo. Po kelerių metų pro Kryžius keliavo paliegęs ir aklas buvęs Višnoveckio kareivis. Įvyko stebuklas: jis pasveiko ir praregėjo.


Sekminių šventėje prisimintos ir senovės tradicijos

Šv. Mišiose giedojo maestro
Virgilijus Noreika.
Viduryje – klebonas
kun. Pranciškus Čivilis

BABRIŠKĖS. Gegužės 11-ąją visas krikščioniškas pasaulis šventė Sekmines, dar vadinamas Beržų garbinimo diena. Tądien kiekvienas, einantis į bažnyčią, nešėsi pašventinti beržo šakelę, jomis buvo papuoštos ir bažnyčios. Sekminių šventės tradiciškai siejamos su Apaštalų darbų knygoje aprašytu įvykiu, kai ant Jėzaus mokinių būrelio, kuriame buvo ir Jėzaus motina Marija, nusileido Šventoji Dvasia. Tačiau turbūt jau ne visi žino, kad anksčiau ši šventė neapsiribodavo vien pamaldomis. Sekminėms, dar vadinamoms piemenų, jaunimo diena, kaime būdavo pradedama ruoštis iš anksto. Gražiausioje, žmonių mėgstamoje vietoje būdavo iškilmingai pastatomas kryžius – savotiškas kaimo paminklas, o tą dieną, kai jį statydavo, būdavo didžiausia šventė – bandininkų balius. Sekminių proga kryžių puošdavo vainikais, o Kryžiaus dienomis prie jo žmonės giedodavo giesmes.


Nepasiduoti blogybėms ir prikelti Lietuvą

Panevėžio vyskupą Joną Kaunecką
prie šventoriaus vartų sutinka
parapijos klebonas
kun. Vydas Juškėnas. Dešinėje –
generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis

Svėdasai. Gegužės 18 dieną Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčia sulaukė garbingo svečio – Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko. Iškilmingai sutikto prie šventoriaus vartų, gražiai palydėto į bažnyčią, ganytojo laukė gausi svėdasiškių tikinčiųjų šeima, tarp jų ir Sutvirtinimo sakramentą pasiruošusiųjų priimti kelios dešimtys svėdasiškių bei iš kitų parapijų atvykusių jaunuolių.


Apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės mažąjį tobulumo kelią

Aleksandras ŽARSKUS

2007 m. birželio 9 d. šv. Tereselės
relikvijos sutinkamos Griškabūdyje.
Kalba klebonas kun. Nerijus Žvirblys
Zenono Rakausko nuotrauka

Vargu ar begalima nuosekliau ir išsamiau aprašyti šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės šventumo kelią, kaip tai padarė Gabrielis Martinas savo knygoje „Mažasis tobulumo kelias“. Ją reikia tiesiog imti ir skaityti, įsijaučiant ir sugeriant kiekvieną žodį. Pristatydamas šią mažą, bet labai reikšmingą šventumo suvokimui knygelę, norėčiau apmąstyti šioje ir apskritai visose knygose apie šventumą bei Evangelijose dažnai sutinkamą dvilypės žmogaus prigimties prieštarą.


Augalų žydėjimas – ir džiaugsmas, ir rūpestis

Genovaitė BALIUKONYTĖ

Alergologė dr. Brigita Šitkauskienė
Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Pasaulyje daugėja žmonių kenčiančių nuo įvairios kilmės alerginių susirgimų. Kaip teigia Kauno medicinos universiteto Pulmonologijos ir imunologijos klinikos gydytoja alergologė- klinikinė imunologė, docentė Brigita Šitkauskienė – alergija dažniausiai atsiranda dėl žmogaus veiklos.

Žiedadulkės gali būti alerginės ligos priežastimi

Soduose, laukuose – pats žydėjimas. Pabudusi ir suvešėjusi gamta kviečia ja pasidžiaugti. Deja, šiuo grožiu gėrėtis gali ne visi. Alergiški žiedadulkėms, sergantys šienlige ir astma žmonės pačiu gražiausiu metų laiku dažnai pasmerkti tūnoti namuose, vengti pasivaikščiojimų.


Pagrindinė išgyvenimo sąlyga – gaminti kuo pigiau

UAB „Liūdynė“ direktorius Henrikas
Gurinavičius
Autoriaus nuotrauka

Techniką žemdirbiams gaminančios UAB „Liūdynė“ metinė apyvarta – apie 2 milijonai litų. Kalbiname šios įmonės direktorių ir vieną jos savininkų Henriką GURINAVIČIŲ.

Kaip sugebate išsilaikyti konkurencijos sąlygomis?

Pagrindinė sąlyga, jei nori išsilaikyti – reikia su kiekvienu klientu dirbti iki galo, kad jis nepabėgtų. O kad tai neįvyktų, būtina kiek įmanoma mažinti gaminio kainą, lyginant su konkurento. Iki šiol mano taktika buvo tokia: jeigu aš susimokėsiu darbininkams atlyginimus, valstybei mokesčius ir uždirbsiu 10 centų – tai jau gerai, aš turiu pelno. Aš gaminu daug, bet pigiai, todėl randu užsakovą, randu klientą.


Pelėsiai

Petras KATINAS

Seimo valdančioji raudonoji oligarchinė nomenklatūra, vadovaujama parlamento pirmininko draugo Česlovo Juršėno, baigiantis kadencijai pluša iš peties. Tarsi anų laikų stachanoviečiai ar komunistinio darbo spartuoliai. Ir nėra ko čia stebėtis – juk taip įpratę, taip išugdyti ir išauklėti partinėse mokyklose. Svarbiausias uždavinys, žinoma, išrauti su šaknimis „liaudies priešus“. Tai yra palikti opoziciją tiktai popieriuje.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija